Val

TANE följer val ur jämställdhetssynvinkel och lyfter jämställdhetsteman i diskussionen. Delegationen uppmanar partier och kandidater att främja jämställdhet genom att arrangera lika kampanjer och seminarier under valperioden.

TANE deltar i kommunalval som ordnas 9.4.2017.