TANEs sammansättning

Statsrådet har tillsatt en ny delegation för jämställdhetsärenden från och med 29.10.2015. Till ordförande för nämnden utsågs riksdagsledamot Sari Raassima och till vice ordförande Kirsi Marttinen. Delegationen har samma mandatperiod som riksdagen.

Medlemmarna i den parlamentariska delegationen har utsetts av partierna. Utöver det består delegationen av sakkunnigmedlemmarna Mansorganisationernas Centralförbund rf, Naisjärjestöjen keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf, Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rf och Seta rf.

TANEs sammansättning från 29.10.2015

(personlig suppleant)

Ordförande:
riksdagsledamot Sari Raassina
Samlingspartiet

Vice Ordförande:
specialsakkunnig Kirsi Marttinen
Centern i Finland

Medlemmar:
politisk sekreterare Jirka Hakala
(jurist, generalsekreterare Seija Turtiainen)
Centern i Finland

riksdagsledamot Martti Talja
(generalsekreterare Elina Havu)
Centern i Finland

företagare Jarmo Keto
(stadsfullmäktigeledamot Niilo Kärki)
Sannfinländarna

akutvårdare-sjukskötare, stadsfullmäktigeledamot Mari Rantanen
(barnträdgårdslärare Marja-Leena Gröhn)
Sannfinländarna

riksdagsledamot Juhana Vartiainen
(generalsekreterare Jutta Wirén)
Samlingspartiet

specialforskare Tapio Bergholm
(verksamhetsledare Merja-Hannele Vuohelainen)
Finlands Socialdemokratiska Parti

riksdagsledamot Tarja Filatov
(analytiker Matias Mäkynen)
Finlands Socialdemokratiska Parti

riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto
(riksdagsledamot Olli-Poika Parviainen)
Grönä förbundet

medlems- och kvinnopolitisk sekreterare Silla Kakkola
(riksdagsledamot Kari Uotila)
Vänsterförbundet

riksdagsledamot Eva Biaudet
(riksdagsledamot Anders Adlercreutz)
Svenska folkpartiet i Finland

Ständiga sakkunniga:
ordförande Rolf Paqvalin
(vice ordförande Jyrki Lohi)
Mansorganisationernas Centralförbund rf

generalsekreterare Terhi Heinilä
(organisationssekreterare Anni Hyvärinen)
Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf

generalsekreterare Johanna Pakkanen
(generalsekreterare Milla Pyykkönen)
Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rf

vice ordförande Sara Sundell
(styrelsemedlem Henna Vidén)
Seta rf