Sukupuoli, talous ja valta -jaosto 2015-2019

 

Sukupuoli, talous ja valta -jaosto käsittelee tällä kaudella erityisesti seuraavia teemoja:

  • Sukupuoli ja valta.
  • Talous, työelämä ja sukupuoli.
  • Sukupuolistunut väkivalta, erityisesti Isanbulin sopimuksen toimeenpano.
  • Koulutus ja tutkimus.
  • Lisäksi jaosto valmistelee lausuntoja, kannanottoja, julkaisuja ja seminaareja.

 

Jaoston kokoonpano (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

 

Puheenjohtaja: Tarja Filatov

Varapuheenjohtaja: Kai Mykkänen

Jäsenet:

Outi Alanko-Kahiluoto, Vihreä liitto

Eva Biaudet, Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Elina Havu (Kirsi Marttinen), Suomen Keskusta

Silla Kakkola (Kari Uotila), Vasemmistoliitto

Matias Mäkynen (Merja-Hannele Vuohelainen), Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Sari Raassina (Maija Kangasniemi), Kansallinen Kokoomus

Pysyvät asiantuntijatahot:

Anna Elomäki (Johanna Kantola), Tasa-arvotiedon tuominen taloutta käsittelevään julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon -tutkimushanke      

Marjut Jyrkinen (Anna-Maija Lämsä), Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa (WEALL-konsortio)

Johanna Lammi-Taskula (Katja Repo), Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä (CHILDCARE) -hanke            

Martta October (Helena Ewalds), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen

Teemu Hokkanen (Teemu Andresén), Miesjärjestöjen keskusliitto ry                 

Terttu Utriainen (Anniina Vainio), Naisjärjestöjen Keskusliitto ry                

Taru Anttonen (Katju Aro), Naisasialiitto Unioni ry                           

Sara Sundell (Viima Lampinen), Seta ry                                                     

Jenni Tuominen (Natalie Gerbert), Monika-Naiset liitto ry                           

Marjut Pietiläinen (Sampo Pehkonen), Tilastokeskus                                           

Jiri Nieminen (Petteri Eerola), Suomen Miestutkimuksen Seura ry         

Hanna Ylöstalo (Milja Saari), Sukupuolentutkimuksen seura ry