Kasvatus- ja koulutustyöryhmä

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta perusti vuoden 2010 lopulla asiantuntijoista koostuvan Kasvatus- ja koulutustyöryhmän. Työryhmän tavoitteena oli opetushenkilöstön ja kasvattajien tietoisuuden lisääminen sukupuolten välisestä tasa-arvosta sekä lasten ja nuorten tasa-arvon edistäminen ja segregaation lieventyminen toisen asteen ja korkean asteen koulutuksessa. Kolmantena tavoitteenaan työryhmä piti toiminnallisen tasa-arvovelvoitteen laajentamista perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Tavoitteidensa saavuttamiseksi työryhmä laati 12 kohdan toimenpideohjelman.

Kasvatus- ja koulutustyöryhmän toiminta

Seminaarit

16.5.2013 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta järjesti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Sukupuoli päiväkotien ja koulujen arjessa -seminaarin. Seminaarissa esiteltiin kokemuksia käytännön tasa-arvotyöstä varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa sekä luotiin katsaus viimeaikaiseen tutkimukseen ja opetussuunnitelmatyöhön. Seminaari oli suunnattu erityisesti käytännön kasvatus- ja opetustyötä tekeville. Katso seminaarin materiaaleja täältä. 

27.10.2011 Kasvatus- ja koulutustyöryhmä järjesti Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasa-arvoa -seminaarin. Seminaarissa esiteltiin viimeaikaisten sukupuolten tasa-arvoa ja kasvatusta sekä koulutusta käsittelevien raporttien tuloksia ja hahmoteltiin niiden pohjalta konkreettisia keinoja tasa-arvon edistämiseksi. Seminaariin osallistui 150 poliittista päätöksentekijää, varhaiskasvatuksen ja koulutuspolitiikan toimijaa, opettajankouluttajaa, opetusalan sekä nais- ja miesjärjestöjen edustajaa, opiskelijaa, tutkijaa ja vanhempien edustajaa. Katso seminaarin materiaaleja täältä.

Kannanotot

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta lähetti kesäkuussa 2012 työryhmän aloitteesta Opetushallitukselle kannanoton, jossa vaadittiin sukupuolten tasa-arvon edistämisen kirjaamista peruskoulun ja lukion aihekokonaisuuksiin sekä oppiainekohtaisiin tavoitteisiin ja sisältökuvauksiin.

Lue kannanotto:

Sukupuolten tasa-arvo perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien perusteisiin sekä kasvatuksen ja opetuksen toteutukseen (pdf, 383 kB)

Muu toiminta

Neuvottelukunta julkaisi vuoden 2013 alussa tasa-arvokasvatuksessa.fi -sivuston, joka on kaikille avoin sukupuolitietoiseen opetukseen ja kasvatukseen perehdyttävä koulutusaineisto. Sivusto on suunniteltu varhaiskasvattajille, peruskoulun opettajille, opinto-ohjaajille ja koulun johdolle. Koulutusaineistoa esiteltiin muun muassa valtakunnallisilla EDUCA -messuilla 25. - 26.1.2013 ja Varhaiskasvatusmessuilla 11.10.2013