TANEn jaostot

TANE voi perustaa jaostoja ja työryhmiä toimintansa tueksi. Jaostot ja työryhmät toimivat aihepiiriensä asiantuntijoina ja valmistelevat neuvottelukunnan päätöksiä. Jaostot ovat aktiivisia aloitteentekijöitä, jotka herättävät yhteiskunnallista keskustelua.

Kaudella 2015–2019 TANEssa toimii Miesjaosto sekä Sukupuoli, talous ja valta -jaosto. Miesjaosto perustettiin ensimmäistä kertaa jo vuonna 1988, ja se on tiettävästi pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut, tasa-arvoasioita miesnäkökulmasta käsittelevä asiantuntijataho kansainvälisessäkin vertailussa. Sukupuoli, talous ja valta -jaosto käsittelee tällä kaudella muun muassa sukupuolistunutta väkivaltaa, työelämän ja talouden tasa-arvokysymyksiä sekä tasa-arvoa koulutuksessa.

Lisäksi TANE on perustanut kaudelle 2015-2019 kaksi työryhmää: Kunta- ja itsehallintoaluetyöryhmän sekä Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta -työryhmän.