TANEn hallitusohjelmatavoitteet 2015 - 2019

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) korostaa, että hallituksen tulee laatia konkreettinen hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja varmistaa tasa-arvotavoitteiden toteuttamiseen riittävät resurssit. Ohjelmalle tulee myös asettaa tavoitteiden toteutumista valvova seurantaryhmä.

TANE on asettanut kolme päätavoitetta:

1. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen

 TANE:n hallitusohjelmatavoitteissa keskeistä on sukupuolittuneen väkivallan ehkäiseminen.

2. Tasa-arvoinen vanhemmuus

TANE kannattaa vanhempainvapaiden muuttamista 6+6+6 -mallin mukaiseksi. Mallissa molemmille vanhemmille kuuluu yksi kuuden kuukauden jakso ja yksi jakso on jaettavissa vanhempien kesken.  TANE edellyttää, että vanhempainvapaita ja kotihoidontukea uudistettaessa eri perhemuotoja on kohdeltava tasa-arvoisesti ja työnantajakustannuksia on jaettava yhteisvastuullisesti. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa lakia on uudistettava vastaamaan paremmin nykyisiä perhetilanteita ja erovanhempien oikeuksia ja velvollisuuksia on selkeytettävä.

3. Tasa-arvoinen koulutus ja työelämä

 Tasa-arvotavoitteinen kasvatus ja koulutus on sisällytettävä nykyistä paremmin opettajankoulutukseen ja täydennyskoulutukseen. Purkamalla koulutuksen jakautumista sukupuolten mukaisesti voidaan purkaa suomalaisten työmarkkinoiden jakautumista mies- ja naisvaltaisiin aloihin.